Соціально-інформаційний проект “Поезія стародавніх маєтків України”

Організатори проекту:

Актуальність проблеми:

Нині в Україні, як незалежній демократичній державі, відбуваються кардинальні зміни в деяких сферах життєдіяльності суспільства, включаючи культуру. Серед її проблем одне з центральних місць займає спектр питань пов’язаних із стародавніми маєтковими комплексами.

Країні у спадок дісталося близько 3000 маєтків і всі вони різняться своїми індивідуально-традиційними особливостями. Розмаїття архітектурних стилів і форм використаних під час будівництва не мають аналогів у світі. Їх власники змінювали історію України та Європи, розвивали культуру України доповнюючи її європейськими цінностями.

Втім, нині маєтки переживають складний етап свого буття, що характеризується повним занепадом або повільною руйнацією. Частина з них не збереглась внаслідок військових дій, пожеж, природних і людських факторів руйнування, а також в результаті постійних реконструкцій та перебудов. Зокрема, після 1917 р. маєткові комплекси України набули нових тенденцій щодо функціонування. В них розмістились лікувальні та профілактично-оздоровчі комплекси, освітні, виховні та адміністративно-господарські установи, наукові та культурно-просвітницькі інституції, релігійні заклади.

Зараз кількість вщент зруйнованих маєткових комплексів стрімко збільшується. Тому, шлях вирішення цієї проблеми вбачається плідним через систему певних соціально-інформаційних заходів до яких відноситься цей проект. Необізнаність і не публічність питань пов’язаних з стародавніми маєтками України дає ситуацію, коли в непрозорий, а можливо і в незаконний спосіб виведено з фондів та приватизовано чимало об’єктів. Отже, найближчим часом є ризик втрати інших пам’яток. Окрім того, відсутність Державного фінансування на сучасні технології документування унеможливлює втілити даний проект нагально і представити широкому загалу нашу культурну спадщину. Тепер сучасні технології дають можливість знайти, зберегти, відновити та показати знавцям і світовій спільності унікальний історичний зріз європейської культури, що охоплює період від 300 років і більше. Зокрема, фото та відео фіксація на віртуальній і інтерактивній платформі та унікальному інформаційному наповненні ознайомить суспільство з стародавніми маєтками, які містяться на теренах сучасної України, історичними подіями та значимими постатями пов’язаними з ними. Публічність і доступність цієї інформаційної бази уможливлює захист маєтків від знищення та незаконної приватизації, залучає партнерів та інвесторів до фінансування процесу консервації, реконструкції та збереження об’єктів й історичної пам’яті.

Проект представляє ТОP-500 стародавніх маєтків із різних областей України, охоплюючи всі категорії – від пам’яток місцевого, національного значення до пам’яток світової спадщини

Мета проекту:

 • створення сучасної інформаційної бази маєтків України використовуючи можливості віртуальної та інтерактивної реальності, в тому числі платформу Google;
 • розміщення об’єктів та інформації на Google Карті, Google Мій бізнес, Google Пошук; презентація загальної бази знань на інтерактивній платформі, використовуючи технології Google, HTML 5, Video VR, з адаптацією для мобільних пристроїв на декількох мовах (Ukr, Eng);
 • видання друкованого Довідника;
 • залучення спонсорів (в тому числі іноземних) для відновлення або консервації об’єктів від їх подальшої руйнації;
 • Головні етапи, стадії та технічні завдання проекту:
 • Експедиційне та наукове дослідження, що вміщує збір історичних фактів, їх аналіз і синтез, створення детального опису об’єктів із довідкою про власників
 • Проведення фотозйомки, відео зйомки обраних об’єктів та територій біля них, в тому числі за технологією створення віртуальної реальності, з використанням координат GPS
 • Створення на кожний об’єкт екаунтів в Google Мій бізнес, для відображення їх на Google Карті, Google Пошук
 • Програмування віртуальних турів, в тому числу на платформі Google, для відображення їх на Google Карті
 • Створення інтерактивних турів, для поєднання здобутої інформації і віртуального зображення для об’єднання в єдину інтерактивну платформу
 • Створення друкованого Довідника
 • Створення веб ресурсу з інтерактивним турами по об’єктам
 • Презентація для ЗМІ та науковців друкованого Довідника та промоція веб ресурсу, та Google ресурсів
 • Інформаційна кампанія з метою пошуку партнерів, в тому числі донорів для реконструкції і збереження пам’яток, популяризації відвідувань
 • Організація тематичних лекцій, семінарів та екскурсій на тему стародавніх маєтків України

Очікувані результати:

 • зосередити увагу суспільства на проблемах пов’язаних з маєтками України, зокрема підвищити рівень обізнаності громадян України та світової спільноти щодо історико-культурного феномену “Старовинні маєтки України”
 • зупинити або призупинити процеси вандалізму цих історичних об’єктів
 • відновити у громадян України національне почуття гідності, поваги до свого роду, народу, його історії та культури

Send a Comment