Соціальний інформаційний проект: «Профілактика та контроль гіпертонії – запорука здоров’я нації»!

Актуальність проблеми:

Актуальною для України, як і для інших європейських країн, є проблема боротьби з артеріальною гіпертензією. Кожна третя людина дорослого віку в Україні страждає на гіпертонічну хворобу різної форми; щороку це захворювання виявляється в одного мільйона українців. У 2011 р. рівень захворюваності на гіпертонічну хворобу порівняно з 1991 р. зріс у 2,8 разу і становив 2,7 тис. випадків на 100 тис. дорослого населення. Хвороби системи кровообігу обумовлюють майже 7% випадків тимчасової непрацездатності населення, що становить 4,3 випадку та 72,1 календарних дня непрацездатності на 100 працюючих. Серцево-судинна патологія займає перше місце у структурі первинної інвалідності дорослого населення, частка якої перевищує 26%. Щороку в Україні стають інвалідами внаслідок хвороб системи кровообігу приблизно14–15 осіб з кожних 10 тис. дорослих. Протягом1991– 2011 рр. показник смертності від цих хвороб в Україні зріс з 488,0 до 965,9 на 100 тис., тобто вдвічі. Аналіз показників поширеності захворювань серед всього населення України протягом 2007–2011 рр. свідчить про стійкі тенденції до її зростання при одночасному зниженні темпів приросту кількості випадків вперше встановлених захворювань. План діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2013 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2014 -2015)

Важливою проблемою, є масове самолікування. Міністр охорони здоров’я України, Богатирьова Р.М.: «Людина не йде до лікаря за порадою, їй не цікаво. Вона дивиться телебачення, бачить, що може отримати пораду по телевізору, і в підсумку ми дійшли до того, що відсоток самолікування в Україні досяг 70%». В загальному в Україні є 14 мільйонів пацієнтів, хоча діагноз встановлений лише у 60% пацієнтів, і тільки 25% діагностованих пацієнтів отримають належне лікування. Пацієнти дуже часто мають складнощі з візитом до лікаря для отримання належної консультації та лікування, а фармацевти все ще виконують роль продавців, хоча дані дослідження ринку вказують, що їм хотілося б більш активно брати участь у процесі лікування. Відповідно, боротьба з артеріальною гіпертензією, яка є серйозним чинником ризику серцево-судинних захворювань, з залученням лікарів і фармацевтів (аптечних працівників) сприятиме поліпшенню стану здоров’я українців та зниженню смертності.

Мета проекту:

Впровадження механізмів профілактики, ранньої діагностики та вчасного лікування гіпертонічної хвороби у населення  України, що включатиме виготовлення та розміщення санітарнопросвітницьких матеріалів і соціальної реклами та контроль артеріального тиску і збільшення прихильності до лікування пацієнтів з артеріальної гіпертензії у звязку з залученням фармацевтів у моніторинг АТ та, як наслідок зниження серцевосудинної захворюваності та смертності.

Головні напрямки реалізації проекту:

1 етап – пілот

Проект розпочався з пілотного регіону – Житомирської області в червні 2013 року. В межах проекту було проведено:

1. залучення фармацевтів пілотних регіонів у моніторинг та контроль рівня артеріального тиску у пацієнтів з артеріальної гіпертензії;

Лікарям та провізорам було роздано комплекти матеріалів по соціальному проекту та тонометри

Проект презентовано головним лікарям області на Колегії управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації

2. науково – практичну програму для лікарів і фармацевтів в пілотних регіонах, яка була здійснена провідними фахівцями в області кардіології;

3. додатковий контроль лікарями, якості лікування гіпертонічної хвороби в контрольній групі.

4. інформаційно – освітня кампанія з підвищення рівня обізнаності громадян щодо проблеми артеріальної гіпертензії за підтримки місцевої влади з залученням ЗМІ, виготовленням та розміщенням санітарно – просвітницьких матеріалів і соціальної реклами в медичних установах, аптеках, громадському транспорті;

Розміщені соціальні стінгазети Санбюлетень® «Профілактика та контроль гіпертонії – запорука здоров’я нації» формату А1 та А0 в медичних закладах Житомирської області

5. інформаційні заходи щодо принципів здорового способу життя, які сприяють до профілактики захворювання на гіпертонічну хворобу, включаючи лекції, семінари, промо акції;

6. розміщення тематичних інформаційних матеріалів в ЗМІ та інтернеті ( в форматі аудіо і відео роликів, сюжетів, електронних і друкованих матеріалів у вигляді статей);

7. розміщення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами;

Очікувані результати:

1. Підвищення рівня обізнаності серед населення пілотних регіонів, щодо проблеми гіпертонії;

2. Підвищення рівня обізнаності серед населення пілотних регіонів, щодо можливостей профілактики захворювання;

3. Підвищення кількості прихильників здорового способу життя;

4. Покращення ранньої діагностики гіпертонічної хвороби;

5. Покращення якості лікування гіпертонічної хвороби;

6. Зниження кількості ускладнень від гіпертонічної хвороби.

7. Отримання достовірних результатів, щодо шляхів профілактики та ефективного лікування гіпертонічної хвороби.

Методи оцінки ефективності кампанії:

1. Анкети зворотного зв’язку з боку учасників заходів;

2. Анкети зворотного зв’язку з боку партнерів проекту.

Організатори проекту:

ВГО «Проти гіпертензії» Голова Правління – професор Ю.Н. Сіренко; ГО «Асоціація замовників і виробників соціальної реклами в Україні» – Голова Правління – І.Л.Бабій.

За підтримки:

  • Департаменту охорони здоров’я Житомирської обладміністрації
  • Представництва компанії «Новартіс Фарма Сервисез АГ»

 

Партнери проекту:

  • Асоціація кардіологів України
  • ДУ ННЦ Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско НАМН України
  • Обласний медичний центр здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради
  • колективи аптечних закладів КП «Фармація», «Санітас», КП «Аптека №121» ВГО «За здорове суспільство»
  • РА «Яспис»

 

Заходи проведені в січні – липні 2013р:

  • розроблено логотип та фірмовий стиль проекту;

  • налагоджена співпраця з новими партнерами.

Надіслати коментар