Про Асоціацію

Громадська організація «Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні» є незалежною неурядовою, неприбутковою, неполітичною організацією. Об’єднує свідомих і активних людей, чиї погляди, ідеї та інтереси відтворюють здорові демократичні принципи існування. Створена у 2010 р. як унікальний інформаційно-просвітницький проект спрямований на збільшення соціальної реклами задля підвищення якості та тривалості життя громадян України. Протягом шести років були реалізовані такі соціальні проекти, компанії та санітарно-просвітницькі заходи, як:

Нині організація значно розширює сферу своєї діяльності. З 2017 р. в плани Асоціації увійшли проекти культурологічно-мистецькогосанітарно-просвітницького та національно-патріотичного напрямів. Аудиторія споживачів нашої продукції надзвичайно велика і не обмежена віковими, расовими та релігійними нормами. Замовниками можуть виступати державні органи, некомерційні організації, які щиро прагнуть здорових змін в суспільстві та довкіллі України.

Місія громадської організації “Асоціація замовників і виробників соціальної реклами в Україні”:

 • cтворити нові інформаційні продукти, які допоможуть суспільству осмислити та усвідомити найбільш нагальні соціальні проблеми, освітити найкращі варіанти їх вирішення
 • залучити якомога більше громадян України в соціальні процеси, які зможуть вирішити окремі проблеми в культурно-мистецьких, санітарно-просвітницьких та національно-патріотичних напрямах
 • змінити поведінкову модель суспільства до соціальної реклами, показати її важливість, ефективність і благодатність
 • налагодити комунікативні зв’язки між урядовими, науковими, творчими інституціями та окремими членами суспільства України
 • організувати, підтримувати та популяризувати найефективніші проекти та компанії, що пов’язані з видами діяльності організації

Членство в громадській організації «Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні» має такі переваги:

 • підвищення рівня обізнаності з нагальними проблемами в сферах діяльності громадської організації на прикладі виконаних проектів асоціації
 • використання атрибутів, символіки та іміджу організації
 • безкоштовне розміщення на ресурсах організації інформації, щодо власної діяльності, ведення тематичних блогів
 • використання інструментів громадського впливу для вирішення цілей та завдань організації
 • особиста участь членів у експертних радах, круглих столах, семінарах
 • виступи на телебаченні, радіо
 • можливість поєднати ресурси (матеріальні, людські, інформаційні) для досягнення мети
 • знайти однодумців і друзів, які розділяють Ваші погляди на вирішення певної соціальної проблеми
 • участь в проектах організації, допомога в реалізації власних проектів

Юридичні документи