Заява на вступ

ЗАЯВА

на вступ до Громадської організації

«Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні»

Я, Іванов Іван Іванович, прошу прийняти мене в члени Громадської організації «Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні».

Зі змістом Статуту та внутрішніх нормативних Положень організації ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати, а також вчасно сплачувати членські внески, передбачені Статутом та Положенням про членство.

Підтверджую, що вся надана мною інформація у додатку до цієї заяви є достовірною. Надаю згоду Громадській організації «Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні» після прийому мене в члени організації на використання даної інформації відповідно до мети та завдань, викладених у Статуті.

Додаток:

Анкета члена громадської організації.

_____________________________________ ____________________________

(дата) (особистий підпис) (П.І.Б.)

Надіслати коментар