Ігор Бабій: Навіщо потрібні санітарно – просвітницькі заходи

Санітарно – просвітницькі заходи, є важливою складовою у формуванні культури здорового способу життя. А аналізуючи медіа – простір в Україні, можна з упевненістю констатувати, що в культурі переважає недостовірна та суперечлива інформація, що до здорових звичок та реклама культури нездорового способу життя. З урахуванням цих обставин, можна ствердити, що без санітарно просвітницьких заходів, культуру здорового способу життя не сформувати. На прикладі статті з сайту zubik.com.ua пропоную вам оцінити важливість сан просвіт роботи і вирішити, як ви могли б взяти участь у проведенні таких заходів.

Гігієнічне виховання

Гігієнічне виховання – це система прищеплення корисних навичок і на основі знання правил здорового способу життя та переконаності в необхідності їх дотримання.

У стоматології гігієнічне виховання відіграє дуже важливу роль, так як етіологія і патогенез карієсу зубів значною мірою обумовлені негативними звичками людини, пов’язаними з неправильним споживанням цукру, порушенням самоочищення порожнини рота, недостатнім рівнем гігієни. Гігієнічне виховання включає два напрямки – санітарно-просвітницьку роботу та навчання і контроль за гігієною порожнини рота.

Санітарно-просвітницька робота ставить за мету виробити у населення переконання в необхідності дотримання правил здорового способу життя на основі знань про причини захворювання, методи їх попередження і підтримки організму в здоровому стані.

Санітарно-просвітницькій роботі передує і супроводжує навчанню гігієні порожнини рота, фундаментом якого вона є. Тільки від людини, переконаного в необхідності підтримки гігієни порожнини рота, можна очікувати неухильного і постійного виконання всіх її вимог.

Санітарно-просвітницька робота складається з двох напрямків – пропаганди медичних знань про здоровий спосіб життя, шляхи і методи збереження здоров’я і агітації населення в необхідності дотримання правил і методів здорового способу життя і профілактики хвороб.

Слід чітко розрізняти спільність і відмінність пропагандистської та агітаційної роботи. Агітація завжди орієнтована на конкретного адресата (дітей, підлітків, дорослих, робітників і т.д.) і спонукає їх до позитивних реакцій. У центрі уваги пропаганди – певний об’єкт, наприклад гігієна порожнини рота, засоби і способи профілактики і т. д., про який аудиторія повинна отримати інформацію. При цьому реакція адресата пропаганди вторинна, а мета пропаганди досягають за допомогою агітації. Тому якщо пропаганду розглядати як поширення ідей і знань, то сенс агітації полягає в спонуканні до дії на основі пропагандистських рекомендацій.

Кінцевою метою санпросвіт роботи є не розповсюдження інформації про предмет, а формування переконань, вироблених у слухачів в результаті придбання ним знань. Тому необхідно знати шлях, який проходить інформація, перш ніж вона реалізується у вчинках конкретних осіб, з якими проводилась робота. Цей ланцюг в загальному вигляді має наступний вигляд:

інформація -> знання -> переконання -> вчинки

Таким чином, метою санпросвіт роботи є виховання у людини правильних переконань, спрямованих на збереження і підтримку свого здоров’я, профілактику захворювань. Без переконань неможливі ефективна профілактична робота та формування здорового способу життя як кінцева мета профілактики.

Успіх санітарно-просвітницької роботи багато в чому визначається знанням психології аудиторії, а форми і методи роботи залежать від конкретних колективів.

Існують активні і пасивні форми. Активні форми включають проведення бесід, виступів, лекцій, доповідей. До пасивних форм відносяться видання науково-популярної літератури, статей, листівок, пам’яток, плакатів, санбюлетенів, проведення виставок, показ кінофільмів та ін Між цими формами є тісний взаємозв’язок.

Перевага активних форм роботи полягає в безпосередній взаємозв’язку агітаторів з населенням, що забезпечує найбільший ефект впливу роботи. У свою чергу, пасивні методи роботи не вимагають присутності медичного працівника, впливають більший час і на необмежену аудиторію. Недолік її полягає у відсутності зворотного зв’язку між агітаторами і цільовою аудиторією. Однак підвищення якості пропаганди дозволяє підсилити ефект пасивних форм санпросвіт роботи. По широті впливу на аудиторію санпросвіт робота може бути масовою, колективного та індивідуального.

Будь-якого виду профілактичної роботи повинна передувати санітарно-просвітницька діяльність лікаря або іншого медичного працівника. Її завдання – прищепити населенню знання про здоровий спосіб життя, причини захворювань і сформувати переконання в необхідності проведення профілактичних заходів, що запобігають виникненню захворювань.

Робота з дітьми має серйозні особливості, пов’язані з соціальним статусом дітей, їх психологією. Разом з тим правильно продуманий і комплексний підхід до санітарно-просвітницькій роботі серед дітей дає найбільшу ефективність у прищепленні здорових навичок на все життя. В основі такого підходу повинна бути комплексність впливу санітарної освіти на дитину. У ньому повинні брати участь чотири ланки – лікар, педагоги (вихователі) і інший персонал установи, батьки і самі діти. Упущення будь-якого їх цих ланок може самим несприятливим чином позначитися на ефективності всіх заходів.

Першим, етапом повинна бути бесіда з педагогами та медичними працівниками дитячої установи. Необхідно пояснити мету і завдання профілактики в стоматології, окреслити коло заходів з її проведення, бажано час і умови їх здійснення. Окремо слід пояснити роль вихователів та медпрацівників дитячих установ у проведеній роботі, підкреслити, що від їх участі, вимогливості в чому залежать успіх і ефективність проведених заходів профілактики. Необхідно також переконливо відповісти на запитання педагогічного колективу. При дотриманні всіх цих умов може бути досягнута мета – придбання в особі педагогів і вихователів переконаних соратників і помічників у боротьбі за здоров’я дітей.

На другому етапі санпросвіт роботи в організованих колективах проводиться бесіда або виступ перед батьками. Зручніше за все зустріч організувати перед батьківськими зборами в класі або групі. Для подібного виступу небажана велика аудиторія, тому не слід об’єднувати батьків декількох класів. Під час такої бесіди слід досягти дві мети – потурбуватися батьків станом зубів і органів порожнини рота своїх дітей і викликати безпосередню зацікавленість у проведенні та підтримці заходів щодо профілактики стоматологічних захворювань, планованих у дитячому колективі.

Третім етапом санпросвіт роботи є бесіди з дітьми. Ці заняття найзручніше проводити з класом (або його частиною) або групою садка. Для конкретної вікової групи їх мета і зміст різні.

З дітьми 3-4 років занять слід надавати ігровий характер, без повчальних і переконують інтонацій. Вони повинні впливати на емоційну сферу і зацікавлювати дітей ігровими моментами.

Для дітей у віці 5-7 років заняття повинні бути дещо іншими. Зазвичай в цьому віці діти вже зустрічалися зі стоматологом і знають ази догляду за порожниною рота. Крім того, ступінь зрілості і свідомості в цій віковій групі вже значно вище.

У школах санітарно-просвітницька робота проводиться у формі уроків здоров’я. Вони зазвичай поділяються на 2 частини – санітарно-просвітницьку та практичну.

Санітарно-просвітницька робота в різних колективах дорослого населення також повинна проводитися з урахуванням багатьох факторів. До них, в першу чергу, відносяться чисельність і професія слухачів, рівень їхньої освіти, інтерес до проблеми, вік, стать та ін.

Пасивні форми агітації і пропаганди також не повинні носити безособовий характер. Їх зміст слід орієнтувати на конкретну аудиторію. Наприклад, в поліклініці інформація повинна допомогти хворим впоратися з уже наявними захворюваннями. У школі, ВУЗі потрібно інший підхід, розрахований на практично здорових молодих людей, дещо скептично сприймають знання з даного розділу. В одних випадках санітарні бюлетені, газети, плакати повинні містити мінімум тексту і багато барвистих малюнків і ілюстрацій (наприклад, для молодших школярів), в інших – мати більше текстового матеріалу при одній-двох помітних запам’ятовуються ілюстраціях. Тому при підготовці наочної агітації необхідно ретельно продумувати її оформлення, тексти, назви, місце, де вона буде виставлятися і ін.

Send a Comment