Анкета

Анкета члена громадської організації

 

Прізвище, ім’я по-батькові  

_________________________________________________________

 

Дата народження _________________________________________________________

 

Громадянство _________________________________________________________

 

Освіта _________________________________________________________
Контактні телефони _________________________________________________________

 

Електронна пошта _________________________________________________________

 

Чи є Ви членом інших громадських організацій? Якщо так, то яких? _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 

Мета вступу до Організації : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ідеї та проекти над якими Ви хочете працювати та яким чином (вітаються власні ідеї ): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Попередні досягнення у громадській діяльності (участь у гуртках, секціях): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________            ____________________________

(дата)       (особистий підпис)                                 (П.І.Б.)

 

Цим підписом я надаю згоду на подальшу обробку будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись: збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення персональних даних, наданих ГО ІКМІВ, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Вказана згода надана з урахуванням вимог ст. ст. 7, 8, 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмежень щодо території.

 

 

_____________________________________            ____________________________

(дата)       (особистий підпис)                                 (П.І.Б.)

Надіслати коментар